Sprawdzony przepis na cyfrową transformację według IDC

Inicjatywy IT powinny koncentrować się przede wszystkim na potrzebach biznesowych i z myślą o nich należy wybierać architektury i platformy technologiczne, niemniej chmura obliczeniowa powinna być traktowana priorytetowo – tak w skrócie można przedstawić rekomendacje IDC zawarte w raporcie Accelerating Digital Transformation: 9 IT Strategies That Work opracowanym na podstawie ponad 800 wywiadów z menedżerami IT w dużych przedsiębiorstwach, którzy podejmują decyzje zakupowe lub wydają rekomendacje dotyczące wyboru rozwiązań i usług informatycznych.

We współczesnym hiperkonkurencyjnym środowisku biznesowym sprawnie działająca, wykorzystująca model usługowy organizacja IT stanowi istotną przewagę. Ułatwia bowiem zwiększanie przychodów, napędzanie innowacji i podnoszenie satysfakcji klientów – przekonują analitycy IDC. Przede wszystkim jednak takie organizacje IT są w stanie skutecznie i efektywnie wspierać inicjatywy podejmowane w ramach cyfrowej transformacji. Co stanowi o ich przewadze? Zdolność obsługi zasobów danych bez względu na ich lokalizację – niezależnie czy znajdują się w firmowych centrum danych, czy w centrach kolokacyjnych, chmurze czy na cyfrowym brzegu sieci. Dzięki temu mogą bowiem błyskawicznie reagować na potrzeby jednostek biznesowych, lepiej zabezpieczać systemy i chronić dane oraz wspierać wzrost przychodów i zyskowność.

Cele IT liderów digitalizacji pozostają zawsze zbieżne z celami biznesu. Ostatecznie w cyfrowej transformacji nie chodzi bowiem o technologie, ale zapewnienie wyjątkowego doświadczenia klientom i pracownikom, napędzanie innowacji i osiąganie celów finansowych.

Środkiem do celu jest odpowiednie łączenie i mieszanie architektur infrastrukturalnych – każda ma swoje mocne i słabsze strony, które lepiej lub gorzej odpowiadają na poszczególne potrzeby. Ideałem więc jest zrównoważone podejście hybrydowe, które wpisuje się w wieloletnią strategię rozwojową.

Strategia opiera się na proaktywnym przenoszeniu – zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami – obciążeń i aplikacji pomiędzy platformami technologicznymi. Dojrzałe organizacje IT nieustannie monitorują dopasowanie wykorzystywanych architektur i wprowadzają odpowiednie zmiany, jeśli zauważą, że poszczególne aplikacje nie pracują optymalnie. Oczywiście wymaga to dokonania stosowanych inwestycji zarówno w centrum danych jak również na brzegu sieci, żeby zapewnić maksymalną wydajność.

W każdym przypadku należy przypisać priorytet chmurze obliczeniowej. To tzw. podejście „cloud first”, w ramach którego obsługa istniejących i wdrażanie nowe aplikacji odbywają się domyślnie w chmurze, chyba że istnieją ważne powody, żeby zastosować inne tradycyjne, rozwiązanie. Przy tym chmura rozumiana jest szeroko i obejmuje nie tylko public cloud, ale także chmurę prywatną – zlokalizowaną w firmowym centrum danych lub hostowaną przez dostawcę usług cloud. Tylko takie hybrydowe podejście pozwala zagwarantować najwyższy poziom obsługi klientom. Na potwierdzenie tego analitycy przywołują wyniki badania, z których wynika że 95% organizacji identyfikowanych przez IDC jako „Cyfrowi liderzy” przyjęło strategię „cloud first” i aż 97% z nich posiada środowisko wielochmurowe.

Z graficznym przedstawieniem wyników raportu IDC Accelerating Digital Transformation: 9 IT Strategies That Work można zapoznać się tutaj: IDC_raport_2019.PDF

Pobierz raport