Infrastruktura komponowalna to fundament hybrydowego IT

Hybrydowe środowiska IT stają się z dnia na dzień coraz bardziej powszechne. Wiele firma staje się jednak ich posiadaczami właściwie przez przypadek. Sukces cyfrowej transformacji wymaga natomiast celowych i dobrze zaplanowanych działań. Rozwiązaniem jest zastosowanie infrastruktury komponowalnej, którą można zarządzać jako kodem i która wspiera ciągły, iteracyjny model rozwoju niezbędny do zaspokojenia wszystkich potrzeb użytkowników – przekonują analitycy Forrester Consulting w raporcie Hybrid IT Strategy Insights.

Firma Forrester Consulting zdecydowała się przyjrzeć bliżej menedżerom IT, którzy prowadzą swoje organizacje trudną ścieżką cyfrowej transformację. Celem było zbadanie stosowanych technologii, zidentyfikowanych wyzwań i korzyści wynikających z tworzonych przez nich hybrydowych modeli IT. Jakie wnioski płynąc z badania i podsumowującego je raportu?

Infrastruktura IT wymaga dziś wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań i nowych praktyk operacyjnych, jeśli ma nadal skutecznie wspierać biznes. Chmura publiczna oferuje dużą szybkość i łatwość skalowania, ale standardowa oferta nie rozwiązuje wszystkich problemów. Dlatego menedżerowie IT tak chętnie decydują się na realizację strategii hybrydowej. Z przeprowadzonego badania, w którym wzięło udział ponad pół tysiąca decydentów IT, wynika jednak, że jeśli hybrydowe IT nie jest efektem zaplanowanego, celowego działania, a raczej dziełem przypadku, to będzie utrudniać zamiast ułatwiać cyfrową transformację.

Jak powszechny jest to problem. Z badania wynika, że „przypadkowe” hybrydowe IT dotyczy nawet dwóch trzecich wszystkich organizacji! Jedynie 33% kompleksowo projektuje strategię od zera. Równocześnie z badania wynika m.in., że 56% respondentów uważa, że pozycjonowanie IT jako centralnej części organizacji jest kluczowym elementem każdej strategii hybrydowej.
Ważnym elementem okazuje się także komponowalność. Pozwala bowiem na traktowanie infrastruktury jak aplikacji, dzięki czemu można tworzyć, przy wykorzystaniu definiowanych programowo modeli, nowe systemy z gotowych elementów konstrukcyjnych praktycznie na żądanie.

Firmy, które wybrały podejście hybrydowe i w związku z tym postawiły na lokalna infrastrukturę komponowalną oraz automatyzacje procesów conituous delivery miały większą kontrolę i osiągały o wiele lepsze rezultaty – lepiej się rozwijały, lepiej obsługiwały klientów, a wyzwania, jakie napotykały nie okazywały się nie do przekroczenia.

Badanie dowodzi, że firmy, które zdecydowały się właśnie na takie połączenie zbudowały szybsze, bardziej elastyczne i wydajne ekosystemy, które pozwalają im skuteczniej zaspokajać potrzeby klientów (tak odpowiadało 92% przedstawicieli tych organizacji), budować przewagę konkurencyjna (91%) oraz zwiększać liczbę szans biznesowych (89%).

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat tego jak infrastruktura komponowalna napędza korzystne zmiany biznesowe pełną wersje raportu Forresetr Consulting można znaleźć tutaj:
https://www.hpe.com/us/en/resources/solutions/hybrid-it-success.html?parentPage=/us/en/what-is/synergy

Pobierz raport