Chmura hybrydowa zmienia biznes


Cloud computing jest na etapie rzeczywistej, biznesowej dojrzałości. To już nie są czysto marketingowe przekazy akcentujące głównie niższą cenę za IT. Praktyka ostatnich lat, zrealizowane projekty i podliczone słupki z kosztami pokazują jasno, że chmura to: elastyczność działania, funkcjonalność, oszczędność pieniędzy, a także – wbrew obawom – większe bezpieczeństwo.

Przez długi czas uważano, że chmura prywatna jest pewnego rodzaju wstępnym etapem na drodze dojrzewania do chmury publicznej. Ale to błędne rozumowanie. Doświadczenie pokazało, że najlepszym rozwiązaniem jest łączenie obu możliwości, tych wynikających z chmury prywatnej i zarazem z publicznej. Tak powstała praktyka chmury hybrydowej. To właśnie do takiej postaci dąży większość firm i takie praktyki stają się modelowe dla większości z nich. Jak podkreśla Ewa Zborowska, analityczka z IDC Poland w jednym ze swych artykułów: „Nieustająco mamy do czynienia z sytuacjami, gdy dla danej aplikacji najlepszym środowiskiem będzie chmura publiczna, chmura prywatna czy własne data center, ale dla wszystkich zasobów IT w organizacji użytkownicy wybierają hybrydę, jako model najlepiej spajający potrzebne elementy infrastruktury. Bez rozwiązań hybrydowych IT w wielu firmach składałoby się z osobnych wysp, nie stanowiąc spójnie działającego systemu”.

Zimą i wiosną 2017 r. firma Profit House, na zlecenie HPE oraz przy udziale Betacom, przeprowadziła sondaż dotyczący korzystania z chmury. Wynika z niego, że 100% działów IT korzysta z usług chmurowych. Natomiast nieco inaczej wygląda sytuacja w działach biznesowych, gdzie deklaracje korzystania z chmury składa mniejsza liczba respondentów (na poziomie 20–30%). W grupie badanych przedsiębiorstw niewiele ponad połowa zaznaczyła, iż polityka bezpieczeństwa ich firmy pozwala na zakup rozwiązania w chmurze publicznej. Druga część to firmy, które nie decydują się na pracę w chmurze publicznej.

Chmura sprawia, że zmienia się nie tylko oblicze IT. Dzięki niej również biznes inaczej patrzy na nowoczesne technologie, na związane z nimi koszty, staje się coraz bardziej niezależny, bez udziału szefa IT podejmuje decyzje o korzystaniu z dostępnych w chmurze narzędzi. Czy to dobrze? Zapewne można mieć na ten temat odmienne zdanie i różni menedżerowie różnie się do tego odnoszą.
W naszym raporcie cytujemy wypowiedzi ekspertów. Publikujemy pełny zapis debaty o nowej roli IT w świecie nowych biznesowych wyzwań. Podejmujemy rozmowę o IT w sposób innowacyjny, angażując w nią zasady metodologii Design Thinking, będącej sposobem twórczego rozwiązywania problemów. Omawiamy badanie rynku na temat rzeczywistego wykorzystania cloud computingu w biznesie. To ważne i interesujące wnioski.

Pełną treść naszej publikacji można pobrać, klikając poniższy przycisk.

Pobierz raport