Mastercard stawia na chmurę hybrydową HPE

Jedna z największych na świecie firm technologicznych obsługujących płatności bezgotówkowe, która łączy konsumentów, instytucje finansowe, sprzedawców, organizacje prywatne i administrację publiczną, jest zarazem jednym z globalnych liderów wykorzystania hybrydowej chmury. Technologie cloud w odpowiednich proporcjach umożliwiają Mastercard rozwój globalnego systemu obsługi płatności działającego w czasie rzeczywistym.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zainteresowanie modelami chmurowymi w sektorze finansowym zdecydowanie wzrasta: z jednej strony swoje podejście do publicznej chmury łagodzą regulatorzy, z drugiej – organizacje działające na tym rynku zaczęły dostrzegać, że technologia cloud pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej, zwłaszcza w związku szybkim wdrażaniem nowych rozwiązań na rynkach lokalnych, gdzie obowiązują zasady przechowywania danych w obrębie granic danego państwa lub wspólnoty państw.

Chmura hybrydowa pozwala Mastercard skutecznie mierzyć się z koniecznością lokalnego przechowywania danych, zgodnością z regulacjami dotyczącymi ochrony prywatności a także szybkością, z jaką muszą być realizowane transakcje finansowe. W efekcie firma zyskuje większą zwinność w sytuacjach krytycznych i zapewnia ciągłość działania, możliwość błyskawicznego skalowania oraz ograniczenie kosztów a zarazem przyspieszenie rozwoju oprogramowania przy zwiększeniu efektywności wykorzystania posiadanych zasobów – wszystko to korzyści płynące z wyboru jednorodnego podejścia cloud.

Oczywiście wykorzystanie chmury hybrydowej w sektorze finansowym wiąże się z wyzwaniami i pewnymi ograniczeniami. W większości nie mają one jednak charakteru technologicznego. Dostępne dzisiaj produkty i rozwiązania pozwalają na pełną, kompleksową obsługę przepływu danych dotyczących płatności w chmurze. Pewne możliwości wciąż pozostają jednak niezrealizowane ze względu na konieczność zapewnienia zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Wdrażane przez Mastercard rozwiązania muszą spełniać rygorystyczne wymagania związane z bezpieczeństwem, zapewnieniem ciągłości świadczenia usług oraz gwarantować najwyższą wydajność.

„Z perspektywy zgodności z regulacjami, wiele jeszcze pozostaje do zrobienia, zanim swobodny przepływ danych dotyczących płatności w chmurze będzie dozwolony” – tłumaczy Paolo Pelizzoli, jeden z wiceprezesów a zarazem dyrektor operacyjny należącej do Mastercard spółki Realtime Payments International w rozmowie z Dana Gardenerem, analitykiem Interarbor Solutions.
„Technologia nadal zdecydowanie wyprzedza regulacje. Odpowiedzialne instytucje mają pełne ręce roboty. Możemy działać w obrębie wyznaczanym przez prawo. Dlatego różnice regulacji w różnych krajach a także niektóre zapisy krajowe mocno nas spowalniają” – dodaje Paolo Pelizzoli.

Więcej informacji na temat wykorzystania chmury hybrydowej przez Mastercard oraz specyficznych wyzwań, z jakimi mierzy się sektor finansowy można znaleźć w podcaście Briefings Direct Voice of the Customer przygotowanym przez Dana Gardenera z Interarbor Solutions
https://www.hpe.com/us/en/insights/articles/podcast-how-mastercard-is-pushing-the-boundaries-of-global-hybrid-cloud-adoption-1903.html