Platforma HPE Synergy z procesorami Intela przyspiesza cyfrową transformację biznesu

O sukcesie w gospodarce cyfrowej decyduje przede wszystkim możliwość szybkiego wdrażania nowych systemów, aplikacji i procesów biznesowych, co wymaga jeszcze większej elastyczności i wydajności infrastruktury ICT. Ma ją zapewnić m.in. HPE Synergy – pierwsza platforma zaprojektowana do tworzenia tzw. komponowalnej infrastruktury, będącej połączeniem rozwiązań konwergentnych, definiowanych programowo i hybrydowych.

Możliwość szybkiego wprowadzenia w życie pomysłów oraz skrócenie czasu potrzebnego do uzyskania efektów biznesowych w dużym stopniu decydują o powodzeniu projektów biznesowych. Przy dominującej obecnie w wielu przedsiębiorstwach architekturze silosowej proces uruchamiania nowych aplikacji i systemów trwa jednak zbyt długo (niekiedy nawet miesiącami), co jest spowodowane złożonymi procedurami i niedostatecznie elastyczną infrastrukturą. HPE Synergy ma ułatwić i znacząco przyspieszyć wdrażanie nowych aplikacji i systemów w złożonych i heterogenicznych środowiskach IT. Umożliwia szybkie i elastyczne przydzielanie zasobów w miarę pojawiających się potrzeb. Rozwiązanie HPE daje możliwość zbudowania funkcjonalnego, hybrydowego środowiska chmurowego w ramach wewnętrznej infrastruktury, które w razie potrzeby można uzupełniać o usługi zewnętrzne.

Do obsługi aplikacji biznesowych, wirtualizacji, HPC i obliczeń graficznych w ramach HPE Synergy są wykorzystywane moduły serwerowe Synergy 480 oraz HPE Synergy 660, które oparto na najnowszych jednostkach procesorowych Intela serii E5-2600 i E5-4600. Natomiast moduły serwerowe HPE Synergy 620 oraz HPE Synergy 680, które wyposażono w procesory Intel serii E7-4800 oraz E7-8800, są przeznaczone do realizacji zadań o znaczeniu krytycznym dla funkcjonowania organizacji.

Koncepcja komponowalnej infrastruktury zapewnia jeszcze większą elastyczność i skalowalność niż systemy konwergentne i hiperkonwergentne. Umożliwia ona tworzenie nowych zasobów w czasie