Monitoring do rzeczy

Zarządzanie i monitorowanie urządzeń to jedno z najważniejszych wyzwań związanych z Internet of Things. Już dziś warto zastanowić się, jak przygotować się na rewolucję i wykorzystać biznesowe możliwości.

Internet of Things (IoT) to koncepcja technologiczna, w której centrum znajdują się podłączone do sieci telekomunikacyjnej i komunikujące się wzajemnie, a także wchodzące w interakcję z ludźmi i środowiskiem zewnętrznym wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne. Wyobraźmy sobie miliardy takich inteligentnych urządzeń, które działają w zautomatyzowany sposób, ułatwiając ludzkie życie, zmieniają sposoby funkcjonowania społeczeństw oraz modele prowadzenia biznesu. Według Gartnera, do 2020 r. będziemy mieli do czynienia z siecią łączącą 25 mld urządzeń. Internet rzeczy to świat, w którym większość lub wszystkie urządzenia działają w ten sposób. Przy tym wcale nie mówimy o dalekiej przyszłości. Rewolucja odbywa się na naszych oczach.

Przykłady można mnożyć. Mimo że zastosowania na wielką skalę są wciąż przed nami, to wkrótce z pewnością zaczną się pojawiać. Accenture szacuje, że wartość wpływu przemysłowego IoT na globalną gospodarkę może sięgnąć do 2030 roku 14,2 biliona dolarów. Właśnie w tym obszarze  są  największe wyzwania dotyczące projektowania i wdrażania rozwiązań mieszczących się w koncepcji IoT.

Znajome problemy

IoT ma ogromny potencjał transformacji biznesu. Rewolucja może objąć całe sektory gospodarki, a przedsiębiorstwa mogą być reżyserami zmian, aktorami realizującymi czyjąś wizję lub widzami. Odgrywanie głównej roli w tych zmianach wymaga sprostania wielu wyzwaniom, pośród których jednym z podstawowych jest kwestia monitorowania urządzeń.

Wkrótce możemy mieć do czynienia z działającą na ogromną skalę ekstremalnie złożoną strukturą obejmującą aplikacje, czujniki oraz wszelkiego typu urządzenia, które muszą się nie tylko komunikować między sobą, lecz także być monitorowane i zarządzane. Dotyczy to w szczególności aktualizacji oprogramowania, diagnostyki, analizy zdarzeń i raportowania oraz zarządzania bezpieczeństwem.

Jak monitorować urządzenia – nie tylko stacjonarne, ale także mobilne – gadżety elektroniczne, samochody, drony, roboty w fabrykach itp. Czy jesteśmy na to gotowi?

Z pewnością nie jest to zupełna nowość. Od kilku lat widoczne są pewne trendy w rozwoju infrastruktury IT i rozwiązania do monitorowania i zarządzania. Można zaobserwować migrację od tradycyjnego podejścia do monitorowania urządzeń, aby zrozumieć relacje między komponentami infrastruktury i ich wpływ na wspierane usługi.

W tym kontekście wyzwaniem staje się kontrola nad całością zasobów infrastruktury IT, w tym zapewnienie zintegrowanego obrazu środowiska, zarządzanie heterogenicznymi środowiskami z jednej konsoli przy ciągłej presji, konieczność szybkiej implementacji nowych usług, ograniczone zasoby personelu IT, nacisk na sprawne wykrywanie przyczyny problemu w sieci. Warto powtórzyć to jeszcze raz! W tym sensie wyzwania związane z IoT nie są czymś zupełnie nowym. Pozostaje jednak problem skali.

Dlatego ogromne znaczenie, jeśli chodzi o wyzwania związane z monitorowaniem IoT, będzie miało doświadczenie w budowie i obsłudze zunifikowanych rozwiązań do monitorowania i zarządzania wieloma warstwami infrastruktury IT. Niezbędne będą bowiem elastyczne, zintegrowane rozwiązania, które będą w stanie objąć swoim działaniem tysiące, a może nawet miliony urządzeń – trzeba je wszystkie monitorować i gwarantować, że poprawnie działają.

Kompleksowe podejście obejmujące wszystkie warstwy infrastruktury IoT dostarczy pełen zakres informacji konieczny do sprawnego i profesjonalnego zarządzania usługami biznesowymi. Przy tym wykorzystanie rozwiązań Big Data, umożliwiających efektywne analizowanie danych tworzonych przez IoT, pozwoli wyciągnąć wnioski, które umożliwią profesjonalne zarządzanie biznesem.

Szanse i zagrożenia

Przykładowo: już dziś portal ITmonitoring24 pozwala na obserwowanie i proaktywne reagowanie na wszystkie parametry technicznej infrastruktury IT i czynników środowiskowych miejsc, gdzie się one znajdują. Co możemy osiągnąć poprzez jego zastosowanie w przypadku rozwiązań IoT?

Przede wszystkim większą efektywność operacyjną dzięki proaktywnemu utrzymaniu oraz zdalnemu zarządzaniu, a w konsekwencji – wyższy poziom bezpieczeństwa i zapewnienie poprawności oraz ciągłości funkcjonowania usług biznesowych.

Potencjał transformacyjny IoT w pewnych branżach i obszarach jest oczywiście większy niż w innych. W tym kontekście przede wszystkim wymienia się przemysł, w zakresie zarządzania funkcjonowaniem fabryk i monitorowania produkcji, bezpieczeństwo i zdrowie publiczne oraz zarządzanie ruchem ulicznym w miastach, a także służbę zdrowia w zakresie monitorowania stanu pacjentów oraz handel detaliczny – w kwestii obsługi i zarządzania relacjami z klientami.

Jakie znaczenie będzie miał monitoring urządzeń w tych obszarach? Wyobraźmy sobie fabrykę przyszłości, w której IoT wspomaga kontrolę procesów produkcyjnych. Urządzenia podłączone do systemów utrzymania ruchu zasilają danymi systemy zarządzania firmą, dzięki czemu mamy do dyspozycji aktualne statystyki. To oznacza nie tylko bieżące monitorowanie, lecz także proaktywne podejmowanie działań – w zależności od sytuacji można skrócić lub wydłużyć serię produkcyjną oraz unikać przestojów w związku z awarią maszyn.

Z kolei w mieście przyszłości urządzenia podłączone do sieci i wzajemnie się komunikujące na bieżąco informują mieszkańców o optymalnych trasach przejazdów, a także o tym, czy lepiej wybrać własny samochód, rower czy komunikacje miejską. Oczywiście, system będzie brał pod uwagę zarówno aktualne dane z czujników monitorujących natężenie ruchu, jak i stan zapełnienia parkingów miejskich, różne aspekty pogodowe, informacje o długich weekendach czy wakacjach. Wszyscy stojący na co dzień w korkach łatwo wyobrażą sobie korzyści wynikające z takiego systemu oraz potencjalne problemy, jeśli niektóre czujniki przestaną działać.

Wreszcie, przyjrzyjmy się ochronie zdrowia. W tym przypadku konsekwencje braku proaktywnego monitorowania urządzeń śledzących stan zdrowia pacjentów, np. sensorów, które potrafią błyskawicznie rozpoznać zagrożenie atakiem serca na podstawie zawartości pewnych substancji w oddechu człowieka, mogą być potencjalnie tragiczne.

Naturalnie, powiązane z tym wszystkim jest również inne istotne wyzwanie – kwestia bezpieczeństwa. Przejęcie lub zakłócenie działania urządzeń wspierających istotną działalność gospodarczą to potencjalnie bardzo duży problem. Monitorowanie i zarządzanie urządzeniami powinno uwzględniać ten aspekt i być elementem procedur.

Tomasz Głażewski,
Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Rozwiązań Infrastrukturalnych
Betacom SA