Konsumpcja wcale nie jest zła – nowy model IT – HPE GreenLake

Podczas HPE Discover More Warsaw 2019 dużo mówiło się o zaletach i korzyściach hybrydowego IT oraz równoważeniu zasobów lokalnych i chmurowych. Nie można jednak zapominać, że zarządzanie takimi środowiskami nie jest proste. Dlatego dobrze, że istnieje trzecie wyjście: nowy konsumpcyjny model IT – HPE GreenLake. To portfolio gotowych rozwiązań, na które składa się sprzęt, oprogramowanie i usługi eksperckie HPE PointNext.

Modernizacja platformy infrastrukturalnej to skomplikowane wyzwanie. Zwłaszcza jeśli obsługuje ona aplikacje krytyczne z punktu widzenia biznesu takie jak np. SAP. Przyczyny modernizacji mogą być rozmaite. Rozwój biznesu może spowodować znaczny wzrost wykorzystania dostępnej mocy obliczeniowej. Modernizacja może także wynikać z fuzji, przejęcia albo z konieczności odświeżenia aplikacji. Przykładowo, klasyczny problem klientów posiadających dzisiaj SAP to wdrożenie SAP HANA lub dyskusja nad upgradem do S4HANA.

Projekt rozpoczyna się od wykonania analizy i określenia wymagań. Jeśli udaje się potwierdzić, że ograniczenia budżetowe nie stanowią nieprzekraczalnej bariery, uruchamia się projekt i planuje integrację oraz wdrożenie – poza instalacją sprzętu, trzeba uwzględnić konfigurację, testy oraz transfer wiedzy. Wreszcie można przystąpić do migracji obejmującej kolejne warstwy – od sprzętowej przez bazodanową po aplikacyjną.

W modelu tradycyjnym klient musi pomyśleć o zapewnieniu odpowiedniego, przynajmniej kilkudziesięcioprocentowego zapasu mocy na potrzeby przyszłego, organicznego rozwoju. Sprowadza się do tego, że trzeba przewidzieć zmiany, jakie nastąpią w ciągu nawet kilku lat. Oczywiście można dokonać pewnych założeń i zaplanować taką nadmiarowość, jednak trzeba za nią zapłacić – i to już teraz. Do tego dochodzi jeszcze konieczność wykupienia odpowiednio długiego okresu wsparcia. Zwykle jest więc tak, że klient kupuje na zapas, o wiele więcej niż aktualnie potrzebuje – zarówno mocy obliczeniowej jak i pamięci masowej. Dlatego model konsumpcyjny cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Nie interesują nas bowiem wymagania, jakie pojawią się za kilka lat. Środowisko dobiera się precyzyjnie do aktualnych wymogów biznesowych. Wystarczy do tego jedynie nieznaczny zapas mocy i pamięci.
Oczywiście także w modelu konsumpcyjnym przyjmuje się pewne wymiarowanie docelowe. Stanowi ono pewien szacunek tego, czego klient będzie potrzebował. Wynika to z różnych zakładanych scenariuszy, które są niepewne i wiążą się z rozmaitym ryzykiem. W odróżnieniu od modelu klasycznego, nie ma jednak zobowiązania, że klient musi do tego punktu dojść. Tradycyjnie, jeśli kupuje się rozwiązanie zgodne z docelowymi założeniami, nie było od tego odwrotu.

W modelu konsumpcyjnym płatności regulowane są co miesiąc, dokładnie za to, co jest używane – za poszczególne maszyny, gigabajty pamięci operacyjnej i terabajty pamięci masowej (przy tym im więcej zasobów wykorzystywanych, tym jednostka jest tańsza). Rozwiązanie jest rozbudowywane w miarę powstawania nowych potrzeb.

Zielona konsumpcja
GreenLake to oferta działu usługowego HPE PointNext składająca się z gotowych, kompletnych rozwiązań składającym się ze sprzętu, oprogramowania i usług. Obejmuje m.in. rozwiązania dla SAP HANA, Big Data, baz danych czy kontenerów. Pozwala na szybkie osiągnięcie wartości, uproszczenie operacji a także płatności w oparciu o faktyczne wykorzystanie. Przy tym jest to rozwiązanie, które zlokalizowane jest w firmowym centrum danych.

HPE GreenLake to elastyczny model konsumpcyjny, który pozwala na znaczne przyspieszenia czasu realizacji projektu a przy tym rozwiązanie skaluje się w miarę zwiększania się potrzeb. Rozwiązanie nie wymaga znacznego zapasu mocy obliczeniowej czy pamięci masowej. Model płatności określany jako pay-as-you-go, oznacza, że bazuje na prostych, odnoszących sią do faktycznego użycia wskaźników. Przy tym HPE GreenLake nie oznacza utraty kontroli nawet w najmniejszych stopniu – rozwiązanie jest obsługiwane przez przedstawicieli klienta.

Wreszcie GreenLake oferuje wszystkie korzyści chmury publicznej – prostotę, skalowalność, płatności za użycie – bez kompromisów w obszarze bezpieczeństwa i gwarantuje dostarczanie usług dopasowanych do specyficznych potrzeb organizacji.