Komponowalna infrastruktura HPE Synergy z procesorami Intela E5 i E7

To pierwsza na świecie platforma zaprojektowana do tworzenia tzw. komponowalnej infrastruktury, w pełni adaptowalnej i gotowej do uniwersalnych zastosowań. Głównym celem jej powstania było zwiększenie elastyczności infrastruktury ICT.

Hybrydowy silnik dla centrum danych

HPE Synergy to najnowszy hybrydowy silnik zbudowany z myślą o wymaganiach i obciążeniach,  z jakimi będą musiały sobie radzić przyszłe centrach danych. HPE Synergy jest połączeniem rozwiązań konwergentnych, definiowanych programowo i hybrydowych. W przypadku tej unikatowej architektury zasoby fizyczne są zarządzane za pomocą kodu i współdzielone w ramach całego rozwiązania, gdy tylko powstanie zapotrzebowanie między usługami czy procesami. Jest to odpowiedź na potrzebę ciągłego rozwoju mocy obliczeniowej, elastyczności oraz bezpieczeństwa infrastruktury.

Komponowalność infrastruktury

HPE Synergy pozwala budować komponowalne centrum danych. To przełomowe rozwiązanie składa się z szeregu komponowalnych elementów: serwerów, pamięci masowych i łączy. Niezależnie od ich fizycznego usytuowania w obrębie jednej czy kilku obudów, całość jest zarządzana z poziomu jednego pulpitu.

HPE Synergy łączy zunifikowane pule trzech płynnych zasobów: mocy przetwarzania, powierzchni dyskowej i połączeń – dostępnych w jednym miejscu, bez faworyzowania żadnego z elementów. Kluczową cechą jest „komponowalność” tak udostępnianej infrastruktury. Oznacza to, że z poziomu systemu zarządzania albo jeszcze wygodniej, poprzez API aplikacji, można stworzyć gotowe środowisko informatyczne w ciągu sekund. Dzięki HPE Synergy można konstruować definiowane programowo pamięci masowe i serwery oraz niezbędne połączenia między poszczególnymi elementami środowiska oraz światem zewnętrznym. Można tworzyć dedykowane, unikalne środowiska dla wybranych celów, równocześnie nie tracąc niczego z zalet standaryzacji oraz możliwości jednolitego zarządzania.

Komponenty

Obudowa HPE Synergy 12000 to podstawa każdego rozwiązania Synergy. Jednostka ta łączy w sobie serwery, pamięć masową (moduł HPE Synergy D3940) oraz łącza za pomocą pasywnej magistrali pośredniej o wysokiej przepustowości. Dodatkowo, technologia Intelligent Frame Link pozwala na skalowanie jednej lub wielu obudów za pomocą modułów łączności oraz rozwiązania HPE Synergy Composer.

Moduły serwerowe HPE Synergy 480 oraz HPE Synergy 660 to jednostki generalnego zastosowania (m.in. aplikacje biznesowe, wirtualizacja, HPC, obliczenia graficzne), odpowiadające za utrzymanie odpowiedniej równowagi między wydajnością, elastycznością a zagęszczeniem. Ich podstawą są najnowsze jednostki procesorowe Intel® serii E5-2600 (maks. 2 procesory w serwerach Synergy 480) oraz Intel® serii E5-4600 (maks. 4 procesory w serwerach Synergy 660).

Moduły serwerowe HPE Synergy 620 oraz HPE Synergy 680 to jednostki przeznaczone do realizacji zadań o znaczeniu krytycznym dla funkcjonowania organizacji oraz do zastosowania w sytuacjach, gdy pojawi się zapotrzebowanie na bardzo dużą ilość pamięci operacyjnej. Ich podstawą są najnowsze jednostki procesorowe Intel® serii E7-4800 oraz E7-8800, z opcją instalacji do 2 procesorów w przypadku Synergy 620 lub do 4 procesorów w przypadku Synergy 680. Moduły te zostały stworzone dla zapewniania wysokiej dostępności i niezawodności.

Dostępne w ramach HPE Synergy moduły wejścia/wyjścia to: moduły Virtual Connect dla połączeń sieciowych Ethernet i Fibre Channel oraz przełączniki dla połączeń sieciowych Ethernet i Fibre Channel. Moduły Virtual Connect Ethernet są w stanie obsłużyć wszelkie połączenia w sieci transmisji danych i pamięci masowej, dzięki obsłudze wielu protokołów: Ethernet, Fibre Channel, Fibre Channel over Ethernet i Accelerated iSCSI.

W ramach infrastruktury HPE Synergy wprowadzono dwa przełomowe komponenty do zarządzania i monitoringu: HPE Synergy Composer oraz HPE Synergy Image Streamer. HPE Synergy Composer odpowiada za zarządzenie, monitorowanie oraz aktualizowanie infrastruktury zbudowanej z kilku obudów HPE Synergy 12000 na zasadzie infrastruktury jako kodu. Wszystko odbywa się z poziomu jednego interfejsu oraz za pomocą jednego zunifikowanego interfejsu programistycznego API. Również dodawanie nowych zasobów jest realizowane w pełni automatycznie. HPE Synergy Image Streamer jest rozwiązaniem umożliwiającym jak najszybsze implementowanie nowych systemów lub aplikacji, jak również aktualizowanie istniejących. To baza dla obrazów systemów operacyjnych i aplikacji, która w połączeniu z profilami utworzonymi w Synergy Composer pozwala w pełni automatycznie konfigurować środowiska operacyjne na dużej liczbie modułów serwerowych.

Od systemów konwergentnych i wirtualizacji do skonteneryzowanych aplikacji

Synergy to kolejny krok na drodze, na której wcześniej pojawiły się systemy konwergentne i hiperkonwergentne. Przede wszystkim jednak HPE Synergy to milowy krok na drodze do świata, w którym infrastruktura w jak najmniejszym stopniu ogranicza funkcjonowanie aplikacji.

Proporcje pomiędzy tradycyjnym a nowym IT będą się płynnie zmieniać. Coraz częściej wykorzystuje się aplikacje budowane w architekturze kontenerów, będącej nowym wymiarem wirtualizacji serwerów. HPE Synergy może obsłużyć nie tylko środowiska tradycyjne i zwirtualizowane, ale także kontenerowe. W Synergy skonteneryzowane aplikacje mogą samodzielnie powoływać zasoby według własnych potrzeb. Jeżeli wymagane są zasoby w jakimś obszarze, bo jest to konieczne ze względu na zapewnienie wysokiej dostępności, to w prosty sposób możliwe jest skalowanie. Odbywa się to tak samo w obie strony – w górę i w dół. Przy tym Synergy nie decyduje o tym, czego potrzebuje aplikacja. Udostępnia interfejs API, który pozwala aplikacjom występować o zasoby.

W Synergy można zdefiniować image systemu operacyjnego, zawierający również wszystkie parametry, które mogą być potrzebne w trakcie działania. Sam sprzęt traktowany jest bezstanowo. Uruchamiamy aplikację na danym serwerze i zamykamy ją. Kolejny start tej aplikacji nie musi już się odbywać na tym samym serwerze. Jej image może być uruchomiony na innym, który w danej chwili odpowiada ustalonym warunkom pracy. Aplikacje to wykorzystują: powołują zasoby, kiedy są potrzebne, a gdy są zbędne – zwalniają je. Dzięki temu możemy wykorzystywać je efektywniej.