Jak zmienia się podejście do chmury? – analiza trendów rynkowych

W latach 2012-2015 zapotrzebowanie na technologie chmurowe odpowiadało za 70% wzrostu całego rynku IT, a do 2020 r. według prognoz firmy Bain&Company będzie stanowiło 60%. W 2017 roku 48 firm z listy Fortune Global 50, z których wiele już wcześniej korzystało z chmury w swoich środowiskach IT, publicznie ogłosiło plany wdrażania platform cloud. Największe obawy nadal są związane z kwestiami bezpieczeństwa danych w środowiskach cloudowych. Niepokój budzą też: niepewność co do oszczędności kosztowych oraz utrata kontroli nad własnymi zasobami. Nowe obawy dotyczą zgodności środowisk, uzależnienia od jednego dostawcy i ryzyka wynikającego z przenoszenia danych.

Analitycy firmy Bain szacują, że ponad 90 proc. obecnego popytu klientów na chmurę wynika z potrzeby wymiany lub modernizacji istniejących aplikacji o znaczeniu krytycznym oraz chęci podejmowania nowych cyfrowych inicjatyw. Większość klientów nie używa jeszcze modelu cloud, aby fundamentalnie zmieniać lub modyfikować swoje procesy biznesowe.

Obawy maleją w miarę lepszego poznawania chmury

Profil kupujących usługi chmurowe zmienia się w miarę wchodzenia w następną fazę wzrostu popularności przetwarzania w chmurze. Wcześni użytkownicy (early adopters) technologii cloud, napędzający pierwszą falę wdrażania platform chmurowych, obecnie łączą się lub są przejmowani przez większych i bardziej mainstreamowych klientów, którzy jeszcze do niedawna praktykowali głównie podejście typu „zaczekam i zobaczę”.

Eksperci firmy Bain wyróżniają pięć grup klientów chmurowych, w zależności od ich podejścia do chmury i do najistotniejszych dla nich aspektów migracji do platform cloud: transformacyjni, heteregoniczni, świadomi kwestii bezpieczeństwa, wrażliwi na kwestie cenowe, przezorni – stawiający na powolną i stabilną migrację. Tak zwani early adopters w dużym stopniu już korzystają z cloud computingu. Do wyboru modelu chmurowego „klientów transformacyjnych” motywuje przede wszystkim poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań z profesjonalnym wsparciem, wydajność i skalowalność, natomiast mniejsze znaczenie mają dla nich oszczędności.

Dostawcy rozwiązań chmurowych starają się pomagać swoim klientom analizować różne dostępne ścieżki migracji do chmury w czasie rzeczywistym, oraz określać koszty i korzyści dla każdego rodzaju obciążeń.

Więcej Iaas: IT coraz bardziej usługowe

Wdrażanie rozwiązań chmurowych w dużych firmach przyspieszy – uważają analitycy firmy McKinsey. Przewidują oni, że do 2018 r. ponad jedna trzecia firm wykorzysta infrastrukturę publiczną jako podstawowe środowisko do co najmniej jednego obciążenia. Przedsiębiorstwa zamierzają ograniczyć przetwarzanie danych w lokalnych, tradycyjnych i zwirtualizowanych centrach danych, przenosząc dużą część obciążeń na platformy cloud.

W 2015 r. 77% przedsiębiorstw korzystało z tradycyjnej infrastruktury IT jako podstawowego środowiska dla co najmniej jednego obciążenia. W ocenie ekspertów McKinsey, do 2018 r. wskaźnik ten spadnie do 43%. Przedsiębiorstwa planują również zmniejszać zależność od zwirtualizowanych obciążeń z 67% w 2015 r. do 57% w 2018 r. I odwrotnie – oczekuje się, że wirtualne chmury prywatne przejmą o 20% więcej podstawowych obciążeń IT dla przedsiębiorstw (z 34% w 2015 r. do 54% w 2018 r.). Do 2018 r. dedykowane chmury prywatne będą obsługiwać o 19% więcej obciążeń, a wzrost korzystania z usług publicznych IaaS jest szacowany na 12% (z 25% w 2015 r. do 37% w 2018 r.).

Wiele wskazuje na to, że duże przedsiębiorstwa będą przenosić obciążenia z tradycyjnych i wirtualnych środowisk na platformy chmurowe znacznie szybciej niż dotychczas. Wdrażanie modelu IaaS w przedsiębiorstwach jako podstawowego środowiska wzrośnie z 10% w 2015 r. do 51% w 2018 r. Zastosowanie wirtualnych chmur prywatnych zwiększy się o 47% (z 24 do 71%). Do 2018 r. dedykowane prywatne chmury również będą bardziej widoczne w dużych przedsiębiorstwach, ich liczba według prognoz MC Kinsey wzrośnie z 32% do 63%.

Niemal połowa dużych przedsiębiorstw korzystających w minionym roku z modelu chmurowego przetwarzała swoje dane u dużego dostawcy platform cloudowych, a przewiduje się, że do 2018 r. już 80% przedsiębiorstw wybierze dostawców hiperskalowalnych usług chmurowych, takich jak Amazon, Google czy Microsoft.

Połowa badanych przez McKinsey przedsiębiorstw planuje też przenieść co najmniej jedno swoje obciążenie na zewnątrz, korzystając z usług tradycyjnych dostawców oraz oferujących model IaaS, zapewniających poziom dostępności TIER II i TIER III. Ponadto, brak własnych specjalistów chmurowych oraz zapotrzebowanie na obsługę hybrydowych środowisk cloud mogą skłaniać ku ofertom zarządzanych usług chmurowych (managed cloud services).

Statystyki i lokalne prognozy chmurowe

Jedynie 8% polskich przedsiębiorstw korzysta z usług w chmurze obliczeniowej, a 39% firm planuje lub rozważa możliwość wdrożenia platform chmurowych – wynika z najnowszych badań GUS. 5-7% największych przedsiębiorstw z rankingu Global 2000, w tym polskie firmy (PKN Orlen, PKO BP, PZU czy PGE) korzysta obecnie z aplikacji biznesowych w chmurze. Dla porównania, w 2013 r. tylko 1% przedsiębiorstw przetwarzało dane za pomocą platform cloud computing.

Ubiegłoroczne wyniki badań IDC Polska przeprowadzone na zlecenie Oracle pokazują, że 18% firm używa w Polsce chmury obliczeniowej, a 39% planuje lub rozważa możliwość skorzystania z usług chmurowych. 80% jest przynajmniej częściowo zaznajomiona z kwestiami związanymi z chmurą.