Hybrydowe IT z wyboru, a nie etap przejściowy w migracji do chmury

Hybrydowego modelu IT, będącego połączeniem usług z własnej infrastruktury IT (on-premise), kolokacji i platform chmurowych, nie należy traktować jako stanu przejściowego, lecz świadomą decyzję wyboru rozwiązań technologicznych, która ma logiczne uzasadnienie biznesowe. Organizacje wybierają hybrydowy model IT nie tylko dlatego, że oferuje elastyczność, ale również z wielu innych powodów. Jakich? Na to pytanie dają m.in. odpowiedź wyniki badania „IT Peak 10 2017 Hybrid IT”, przeprowadzonego przez amerykańskiego integratora Flexential.

Większość organizacji celowo i strategicznie używa hybrydowego modelu IT, nie traktując go tylko jako „stanu przejściowego”. Jednocześnie często ten model jest praktykowany jako pośredni etap w procesie migracji do chmury i nieźle sprawdza się w firmach, które działają na infrastrukturze, która dobrze sobie poradzi w chmurze. Jednak nie jest to tak powszechne zjawisko, jakby się wydawało. Tylko 16 proc. firm zdecydowało się na środowisko hybrydowe ze względu na przenosiny do platform cloud, wynika z badania „2017 Hybrid IT”. Rzadko kiedy możliwe jest zupełne odcięcie połączenia do własnego (on-premise) centrum danych. Przenoszenie aplikacji i procesów, które są z nim powiązane, nie jest łatwe. Przez pewien czas konieczne jest korzystanie zarówno z usług lokalnych, jak i usług chmurowych, aż do osiągnięcia pewnego poziomu operacyjnego w procesie migracji do chmury.

Nie ma rozwiązań uniwersalnych, patrząc z perspektywy zarządzania infrastrukturą czy też rozwiązań typu PaaS (Platform as a Service) lub SaaS (Software as a Service). Hybrydowy model IT daje nam możliwość wyboru (utrzymywanie zasobów w firmie czy przeniesienie ich do platformy chmurowej lub korzystanie z usług SaaS) i dopasowania właściwego rozwiązania w zależności od bieżących potrzeb, podkreślają eksperci firmy Flexential.

Ponad połowa organizacji (65 proc.) uważa, że hybrydowa infrastruktura IT pozwala na uzyskanie oszczędności kosztów. Odpowiednio zaprojektowana infrastruktura hybrydowa może szybko wygenerować zwrot z inwestycji początkowej (ROI). Organizacje wykorzystujące technologie hybrydowe IT mają o 38 proc. więcej szans na zmniejszenie wydatków na IT. 48 proc. ankietowanych uważa, że chmura publiczna to najlepszy model do zaoszczędzenia pieniędzy, 29 proc. wskazuje na lokalne środowisko. W ostatecznym rozrachunku środowiska oparte na chmurze, własnej infrastrukturze IT lub kolokacji mogą teoretycznie przynosić oszczędności. Ostateczny wynik budżetu zależy od określonych wymagań danej organizacji i jej dążenia do osiągania konkretnych celów technologicznych, oraz założonych wymagań dotyczących oszczędności. 61 proc. organizacji zaczynających od zera świadomie wybiera środowisko hybrydowe.

19 proc. firm decyduje się na hybrydowe IT ze względu na niezawodność tego modelu. Hybrydowy model kolokacji umożliwia dostosowywanie usług technicznych do ich konkretnych potrzeb biznesowych. Pod względem niezawodności platformy są zazwyczaj wybierane w oparciu o najlepsze dopasowanie do danego celu, więc na przykład nie znajduje uzasadnienia utrzymywanie w publicznej chmurze aplikacji wrażliwych na opóźnienia czy wewnętrznego systemu CRM.

Bezpieczeństwo i zgodność to kolejne argumenty przemawiające za wyborem hybrydowego środowiska. Bezpieczeństwo powinno w tym kontekście być postrzegane jako ochrona wszelkiego rodzaju zagrożeń. Hybrydowy model IT pozwala wybierać firmom najważniejsze/krytyczne dla nich systemy, które chcą zachować u siebie, oraz wydzielać te, które chcą albo kolokować, albo umieścić w chmurze. Dla części szefów odpowiadających za bezpieczeństwo IT możliwość sprawowania największej kontroli zapewnia tylko utrzymywanie zasobów IT u siebie na miejscu. Zasoby przenoszone na zewnątrz mogą generować problemy z zachowaniem zgodności z określonymi wymogami i przepisami. Często nie ma znaczenia, jak bardzo bezpieczne rozwiązania może zaoferować dostawca usług w chmurze, to i tak liczy się przede wszystkim tzw. spokój ducha CIO, wynikający z utrzymywania krytycznych aplikacji i wrażliwych danych w jego fizycznym zasięgu.

Skalowalność może być korzystna w środowiskach lokalnych (on-premise), kolokowanych i chmurowych. Utrzymywanie części środowiska u siebie lub w obiekcie kolokowanym pozwala na dosyć szybkie dodawanie zasobów i dokonywanie zmian. Administratorzy zachowują pełną kontrolę, jeśli obowiązki zarządzania nie zostały zlecone na zewnątrz. Zasoby umieszczone w chmurze są zawsze dostępne, a ponadto zapewniają skalowalność, ponieważ można je udostępniać na żądanie, szybciej niż lokalnie lub w środowisku kolokowanym.

Elastyczność to kolejna hybrydowa korzyść. Działy IT mają nieograniczone możliwości konfigurowania platform i zasobów wymaganych do unikatowych potrzeb każdego zasobu. Hybrydowy system IT umożliwia firmom utrzymanie istniejących systemów lub krytycznych aplikacji na miejscu, a umieszczanie pozostałych systemów w środowisku kolokacji lub w chmurze, gdy ma to sens.

Odpowiednia kombinacja lokalnych, chmurowych i kolokowanych rozwiązań IT może usprawnić funkcjonowanie i zwiększyć wydajność systemów IT. Ten mix wygląda inaczej w przypadku każdej firmy, ale ostatecznie środowisko hybrydowe pozwala zoptymalizować systemy zgodnie z ich unikalnymi wymaganiami, co ostatecznie przyspiesza dostarczanie usług i aplikacji.

Jest kilka aplikacji (zwykle starsze), które po prostu nie mogą działać w chmurze. Choć teoretycznie mogłyby, to jednak wymagałoby to większych zasobów i czasochłonnych rozwiązań. Tego typu systemy i aplikacje są łatwiejsze do hostowania w domu, podczas gdy aplikacje napisane pod kątem chmury najlepiej działają na platformach cloud.

Systemy, które lepiej pozostawić u siebie (infrastruktura on-premise):

  • starsze aplikacje,
  • wrażliwe, jeżeli chodzi o zagrożenia bezpieczeństwa,
  • z ograniczeniami budżetowymi,
  • lepsze usługi.

Rozmieszczenie zasobów IT w różnych lokalizacjach może utrudniać ich monitorowanie i zarządzanie. W tym miejscu warto podjąć współpracę z partnerem doświadczonym w obsłudze hybrydowego środowiska IT, który zapewni: usługi zarządzania infrastrukturą, monitorowanie oraz innowacyjne technologie.

Hybrydowe IT jest elastyczną metodą dostosowaną do realizacji różnorodnych celów technologicznych przedsiębiorstw każdej wielkości, wspomagając proces cyfrowej transformacji. Innowacja jest głównym celem, a generowanie wartości biznesowej poprzez nowe pomysły i świadczenie nowych usług ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Hybrydowy model IT zapewnia szeroki wybór opcji decydentom IT, którym zależy na przyspieszeniu tempa innowacji, a jednocześnie stabilności i bezpieczeństwie własnych zasobów IT.