HPE wprowadza pionierskie rozwiązanie HPE OneSphere

Podczas HPE Discover Madrid, firma HPE, ogłosiła wprowadzenie pierwszego w branży rozwiązania do zarządzania wieloma chmurami. Narzędzie HPE OneSphere zapewnia możliwość ujednolicenia doświadczeń z używania różnych chmur publicznych oraz lokalnych, firmowych środowisk IT także opartych o różne technologie. O nowym narzędziu rozmawiamy z Piotrem Zacharkiem, MCS Business Development Managerem HPE oraz Damianem Janiszewskim, Architektem Rozwiązań HPE.  

Co wyróżnia nowość na rynku, jaką jest HPE OneSphere?  

Piotr Zacharek: Jest to nowość związana ze strategicznym obszarem rozwiązań HPE, czyli Hybrydowego IT i strategii dla chmury obliczeniowej. Narzędzie to ma na celu usprawnienie i ułatwianie działań w sposób heterogeniczny w ramach wielochmurowego i wielośrodowiskowego IT.

Damian Janiszewski: Dzisiaj klienci oczekują przede wszystkim szybkości. Od szybkości zależy wynik biznesowy – sukces lub porażka danego projektu. A szybkość w obszarze IT osiągnąć można właśnie poprzez uproszczenie zarządzania systemem hybrydowym i wielochmurowym. W odpowiedzi na te oczekiwania firma HPE rozwija narzędzia w wielu obszarach. Od dłuższego czasu wprowadzane są nowości upraszczające działania w ramach rozwiązań znanych z własnych ośrodków przetwarzania (on – premise). Natomiast teraz mamy przyjemność ogłosić nowy produkt. Rozszerza on łatwość hybrydowego zarządzania w ramach on-premise na rozwiązania publicznej i zarządzanej chmury obliczeniowej pochodzącej od wielu dostawców.

Ponieważ rozwiązania zarządzania środowiskiem Hybrydowego IT są z natury skomplikowane, a ujednolicanie ich i rozszerzanie na wiele różnych chmur obliczeniowych od wielu dostawców tylko zwiększa stopień komplikacji, to HPE oferuje oprogramowanie, umożliwiające uproszczenie zarządzania działaniami IT. Z punktu widzenia działów zarządzania operacyjnego IT możliwe jest uproszczenie procesu wdrażania nowych aplikacji i nowych funkcjonalności. Uproszczenia możliwe są też z punktu widzenia działów biznesowych i finansowych, dzięki jednolitemu sposobowi rozliczania zarówno rozwiązań on-premise, jak i rozwiązań wykorzystujących chmury pochodzące od różnych dostawców. To daje większą kontrolę nad różnymi niezależnymi jednostkami firmy i pozwala na integrację między grupami, które pracują nad konkretnym rozwiązaniem. W dużych organizacjach taka kontrola jest bardzo trudna, natomiast to narzędzie zdecydowanie ułatwi to zadanie.

Do kogo kierowane jest to narzędzie?

PZ: Do całej organizacji przedsiębiorstwa. Po pierwsze do dyrektora IT i dyrektora finansowego wraz z wglądem w model kosztowy i rozliczeniowy IT. Po drugie dla działów wytwórstwa oprogramowania, które w ramach narzędzia udostępnione mają automatycznie katalogi usług wykorzystywanych chmur publicznych i prywatnych oraz infrastruktury tradycyjnej. Po trzecie dla działów zarządzania operacyjnego IT, które mają dostęp do zestandaryzowanych i uproszczonych modeli zarządzania infrastrukturą IT zainstalowaną on-premise.

Jakie cele spełnia HPE OneSphere? 

PZ: Jest to narzędzie, które służy realizacji dwóch celów. Po pierwsze zmienia ono podejście z zarządzania infrastrukturą na zarządzanie usługami. To jest organizacyjna i mentalna zmiana. A po drugie umożliwia przyspieszenie transformacji cyfrowej. Ludzie, którzy na co dzień pracują w IT otrzymują w ten sposób narzędzia do tego, aby pracować efektywnie i elastycznie. Dzięki czemu firma, która chce dokonać lub realizuje cyfrową transformację, zrobi to znacznie szybciej.

DJ: Dodatkowo często jest tak, że ktoś ma pomysł na transformację cyfrową ale ogranicza go jego własna organizacja IT ze swoimi procedurami, pojemnością i zasobami. Przejście na model Hybrydowego IT i wprowadzenie strategii korzystania z wielu chmur obliczeniowych zdejmuje z organizacji te ograniczenia. W sposób kontrolowany z poziomu zarządzania operacyjnego IT, wytwórstwa oprogramowania oraz z poziomu biznesu.

Jaką formę ma wspominane narzędzie? Jak wygląda jego wdrożenie w firmie?

DJ: Rozwiązanie jest dostarczane w formie usługi: oprogramowanie jako usługa – (SaaS). Wystarczy wykupić subskrypcję i można od razu zacząć korzystać z oprogramowania. Nie wymaga ono pracochłonnego wdrożenia. Wystarczy w prosty sposób podłączyć istniejącą infrastrukturę, którą ma dana firma w ramach on-premise, publicznej lub zarządzanej chmury obliczeniowej, i w jednym katalogu otrzymuje się zestawienie usług, z opcją ich powoływania oraz z możliwością ich rozliczania.

Kiedy narzędzie będzie dostępne na rynku?  

DJ: Ogłoszone zostało już teraz. Niektórzy klienci, biorący udział w programie specjalnym, już mogą je testować. Do szerszego grona odbiorców rozwiązanie trafi w styczniu. W pierwszej edycji będzie umożliwiało podłączenie on-premise’owych instalacji rozwiązań VMware, HPE Synergy i HPE SimpliVity oraz publicznej chmury obliczeniowej Amazon Web Services (AWS). W kolejnym etapie, który nastąpi w lutym, sukcesywnie dochodzić będą kolejne chmury publiczne, w tym Microsoft Azure i Google Cloud Platform, oraz możliwości podłączania innych chmur on-premise’owych, w tym rozwiązań opartych o OpenStack i infrastruktury tradycyjnej. Od stycznia narzędzie dostępne będzie w języku angielskim, a w następnych edycjach będzie rozszerzane na kolejne języki europejskie, w tym również polski.