HPE GreenLake: zautomatyzowana konsumpcja hybryd

IT w modelu usługowym to szybsze osiąganie lepszych efektów. Także w obszarze zarządzania i optymalizowania hybrydowego IT. HPE GreenLake Hybrid Cloud to oferta dla organizacji posiadających mieszane środowiska prywatnych i publicznych chmur, w tym m.in. AWS i Microsoft Azure oraz Azure Stack.

Kupowanie technologii IT tradycyjnie wiązało się ze znacznymi inwestycjami kapitałowymi a przy tym długim czasem oczekiwania, żeby w ogóle zacząć z nich korzystać. Przetwarzanie zamówienia, projektowanie rozwiązania, cykle produkcyjne… – czas upływał, a świat uciekał. Nawet urządzenia dedykowane rozwiązywały tylko część problemu. Nadal bowiem stanowiły obciążenie dla zespołu IT. Dlatego niektórzy decydowali się na outsourcing. Minusem była konieczność długookresowego zobowiązania i utrata części kontroli. Wreszcie rozwiązaniem nie dla wszystkich i nie do wszystkiego jest chmura publiczna – mająca wiele zalet, ale obciążona wadami związanymi z bezpieczeństwem systemów i danych.

Co zatem zrobić żeby przyspieszyć czas osiągnięcia wartości biznesowej, pogodzić priorytety IT i biznesu, uprościć obsługę całego środowiska informatycznego i zyskać większą kontrolę? Postawić na hybrydowe IT? Zdecydowanie tak, ale zarządzanie takim złożonym środowiskiem nie jest łatwe i wymaga zaangażowania znacznych zasobów. Dlatego właśnie HPE przygotowało ofertę GreenLake Hybrid Cloud.

W oparciu o zgromadzoną wiedzę i doświadczenie oraz wystandaryzowane najlepsze praktyki, w HPE powstał zautomatyzowany model operacyjny dla mieszanych środowisk chmurowych, który pomaga w prostszy sposób, a przy tym znacznie szybciej osiągać oczekiwane rezultaty. To zestaw specjalistycznych (cloud-native) rozwiązań usługowych, który umożliwia klientom konsumowanie dokładnie takich zasobów cloud, jakich potrzebują – z uwzględnieniem osiągnięcia maksymalnej wydajności, minimalnych kosztów, wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami. Ostatecznie sprowadza się to do uruchomienia zautomatyzowanych procesów zarządzania zasobami w wybranym przez klienta środowisku – niezależnie lokalnym czy zewnętrznym – w oparciu o ustalone parametry. Płatności za zarządzanie w imieniu klienta wnoszone są w odniesieniu istotnych dla danego rozwiązania parametrów w modelu pay-per-usage.

Dział IT jest uwolniony od bieżących obowiązków związanych z zarządzaniem złożonym, hybrydowym środowiskiem i może skupić się na innowacjach. Automatyzacja to jednocześnie minimalizacja błędów ludzkich.

„Przedsiębiorstwa potrzebują szybkiego, prostego sposobu optymalizowania publicznych i prywatnych chmur, żeby korzystać z aplikacji i danych w ramach jednego modelu operacyjnego” – przekonuje Ana Pinczuk, wiceprezes i dyrektor generalna HPE Pointnext. „HPE GreenLake Hybrid Cloud to przełomowe rozwiązanie, które eliminuje złożoność zarzadzania wieloma chmurami i pozwala klientom zachować kontrolę, ograniczyć koszty i przyspieszyć czas osiągania wartości.”

I trudno nie zgodzić się, że to przełom. Zgodzi się chyba każdy, kto mierzył się z zarządzaniem i optymalizowaniem hybrydowego środowiska cloud.