Dlaczego pełna migracja do chmury nie zawsze ma sens?

Własna infrastruktura IT czy platformy chmurowe? Który model dla prowadzonego biznesu będzie lepszy? Jak w przypadku wielu podobnych strategicznych dylematów IT, odpowiedź brzmi: „to zależy”, w dużej mierze od konkretnego przedsiębiorstwa i specyfiki prowadzonego przez niego biznesu.

Mając do dyspozycji kompetentny i solidny zespół informatyków, odpowiednie zasoby i wystarczające środki, warto utrzymywać własną, lokalną infrastrukturę IT do obsługi krytycznych dla przedsiębiorstwa aplikacji i zasobów. Przy ograniczonym zaufaniu do zewnętrznych usługodawców lub bardzo specyficznych, własnych wymaganiach, warto poszukać rozwiązań, które pozwolą zachować u siebie kluczowe dla prowadzonego biznesu zasoby.

Natomiast, gdy dostawca usług chmurowych jest w stanie spełnić wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zgodności, a kalkulacja kosztów za usługę wypada korzystnie, wówczas można poważnie zastanowić się nad migracją części zasobów. W przypadku organizacji nie mających albo nie mogących pozwolić sobie na zatrudnianie wysokiej klasy fachowców, usługowy model chmurowy wydaje się bardzo atrakcyjny. Dla przedsiębiorstw potrzebujących globalnej obecności, wsparcia 24x7x365 i ekstremalnej skali działań, oferty oparte na chmurze mogą być efektywnym rozwiązaniem, pozwalającym na realizację wyznaczonych celów biznesowych.

Jak obliczyć , kiedy przenosiny do chmury się opłacają?

Ile tak naprawdę pieniędzy można zaoszczędzić dzięki chmurze? To kluczowe pytanie zadaje sobie niemal każda firma, rozpatrując migrację do chmury. Znalezienie dobrej odpowiedzi na pytania: czy postawić na cloud computing?, czy przenosić całość czy część zasobów? –  wymaga przeprowadzenia rzetelnej i dokładnej kalkulacji opłacalności takiej operacji. Nie w każdym przypadku odpowiedź będzie brzmiała jednoznacznie „tak”. Niektórzy dostawcy przygotowali dedykowane kalkulatory oszczędności wynikających z migracji do chmury.

Odpowiedzi na poniższe trzy kluczowe pytania, wstępnie pokażą, czy migracja do chmury jest ekonomiczne uzasadniona:

  • Czy aplikacja będzie działać skuteczniej w chmurze?
  • Jaki będzie koszt migracji?
  • Jaki jest oczekiwany okres użytkowania danej aplikacji?

Jak dużo chmury to za dużo?

Przed podjęciem decyzji o migracji, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Przenoszenie nie każdej aplikacji korporacyjnej do chmury ma sens. Zbytnie „zachmurzenie w ekosytemie IT” nie zawsze wyjdzie na dobre prowadzonemu biznesowi. Które zatem aplikacje i obciążenia firmowe przenosić do chmury? Kluczowe jest tu określenie kryteriów, które pomogą wybrać aplikacje i obciążenia , których przeniesienie na platformy cloud da największe korzyści oraz poprawi wydajność biznesową.

Najpierw warto dokonać przeglądu posiadanych zasobów (pamięci masowe, infrastruktura, narzędzia analityczne), aby móc wytypować te, których przeniesienie na platformy cloud jest najbardziej uzasadnione i przyniesie korzyści ekonomiczne. Kolejny krok to analiza, które zasoby chmurowe są dostępne, i czy ich wykorzystanie faktycznie poprawi wydajność. Jeśli tak, to zwiększenie efektywności powinno przekładać się bezpośrednio na oszczędność kosztów. Niezależnie od tego, jak duże są oszczędności, migracja stanowi koszt, który powinien spłacić się w jak krótszym czasie. Wybierając aplikacje i usługi do migracji, należy pamiętać, że nie wszystkie łatwo przenosi się do chmury i nie w przypadku wszystkich znajduje to uzasadnienie ekonomiczne.

Jeżeli wynik analizy pokazuje, że są małe szanse na osiągnięcie znaczących korzyści z  migracji do chmury, wówczas jej sens staje pod znakiem zapytania. Dlatego korzyści biznesowe związane z przenosinami IT do chmury warto dokładnie rozpatrywać dla każdego, konkretnego obciążenia i aplikacji z osobna. Ważne by umieć ocenić, kiedy doszło się do tzw. punktu nasycenia usługami chmurowymi, radzą specjaliści.

Tak czy inaczej, wiele wskazuje na to, że wszystkie aplikacje i zasoby, i tak nie zostaną przeniesione do chmury, nawet jeśli technologie cloud będą stawać się coraz bardziej efektywne pod względem kosztów i poprawią swoje parametry w zakresie zgodności, bezpieczeństwa i wydajności.

Priorytety CIO

Zmniejszanie kosztów operacyjnych obsługi aplikacji korporacyjnych – to obecnie jeden z najważniejszych priorytetów CIO. Aby sprostać temu zadaniu, konieczne jest rozpoznanie i określenie, które obciążenia w przedsiębiorstwie mogą być lepiej obsługiwane i zarządzane przez zewnętrznego usługodawcę lub w chmurze publicznej, a które aplikacje lepiej nadal obsługiwać wykorzystując własną infrastrukturę IT. Środowisko chmury hybrydowej wydaje się tu optymalnym rozwiązaniem.

Druga grupa priorytetów CIO polega na zagwarantowaniu w ramach prowadzonej działalności biznesowej łatwego dostępu do zasobów informatycznych, które pozwolą na wprowadzanie nowych usług, tworzenie nowych źródeł przychodów i zapewnią przewagę konkurencyjną.

Chmura czy własne data center? Kryteria pomagające CIO przy wyborze optymalnego modelu

  • Kwestie bezpieczeństwa
  • Widoczność zasobów
  • Zaufanie do dostawcy chmury
  • Regulacje prawne
  • Dostępność zasobów
  • Opóźnienia

Koabitacja chmury i lokalnych serwerowni

Zachować dane i aplikacje na własnej infrastrukturze IT czy przenosić je do chmury. Nie ma tu jednoznacznie dobrych lub złych rozwiązań. Część danych i aplikacji o mniejszym biznesowym znaczeniu z powodzeniem i stosunkowo łatwo można przenieść do platform chmurowych. Natomiast pozostałe zasoby zawierające wrażliwe dane najlepiej zachować u siebie. Wszystko zależy od branży, rodzaju posiadanych danych oraz poziomu akceptacji dla ryzyka wynikającego z przechowywania i zrządzania naszymi danymi przez podmioty trzecie.

W przewidywalnej przyszłości własna infrastruktura IT oraz chmurowe centra danych prawie na pewno będą współistnieć obok siebie na zasadzie koabitacji. Każdy sam musi rozstrzygnąć, które miejsce jest najbardziej odpowiednie dla jego danych i potrzeb aplikacyjnych – uważa Larry Ellison, szef Oracle.