Digitalizacja to wyzwanie? Poznaj doświadczenia CxO w dużych organizacjach oraz ekspertów HPE

Kolejne fale cyfrowej transformacji zmieniły i wciąż zmieniają naszą rzeczywistość. IT stało się motorem nowoczesnej gospodarki. Jednak ścieżka digitalizacji znaczona jest wieloma niepowodzeniami. Istnieją jednak sprawdzone strategie, które zmniejszają ryzyko i zwiększają szanse na sukces. Jeśli chcesz poznać najważniejsze trendy oraz wyzwania technologiczne wpływające na rozwój cyfrowego biznesu, odpowiedzi szukaj w CIO Trendbook – “Jakiej mocy potrzebuje cyfryzująca się firma?”.

To publikacja powstała na bazie przeprowadzonych przez Computerworld przy współudziale ekspertów z HPE dyskusji z CxO dużych organizacji, które poświęcone były efektywności technologii wspierających cyfrową transformację.

Jednym z kluczowych wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się dzisiaj przedsiębiorstwa jest zwiększanie szybkości i zwinności działania. Mają one bezpośredni wpływ na wydajność biznesową. Firmy muszą być coraz szybsze i coraz bardziej zwinne, żeby skutecznie konkurować na dynamicznie zmieniającym sie rynku. Jedną ze sprawdzonych strategii na drodze cyfrowej transformacji, która zapewnia najlepsze rezultaty jest budowanie w skali całego IT cloud experience, czyli doświadczenia charakterystycznego dla chmury obliczeniowej.

Właśnie chmurze i powiązanemu z nią doświadczeniu IT poświęcona jest pierwsza część CIO Trendbooka. Zaprezentowano w niej, wyciągnięte ze spotkań redaktorów Computerworld, ekspertów HPE oraz zaproszonych do dyskusji CxO, wnioski dotyczące cloud experience, doświadczeń z tym związanych, powszechności tego podejścia a także opinii użytkowników. W szczególności starano się dostarczyć odpowiedzi na pytania czy podejście chmurowe – zmiana w modelu dostarczania IT – przynosi transparentność i niezbędną właściwą kalkulację kosztów i zysków cyfryzacji, jaki silnik cyfrowej transformacji wybiera się najczęściej: chmurę publiczną, prywatną czy hybrydową.
Wydaje się bowiem, że to właśnie strategia chmury hybrydowej, łączącej własne zasoby z tymi oferowanymi przez dostawców chmury publicznej przynosi największe zyski w obszarze elastyczności, zwinności a zarazem potencjalnych oszczędności, nie powodując utraty kontroli i obniżenia poziomu bezpieczeństwa. Hybrydowa strategia pozwala firmom za każdym razem wybierać, jaka metoda wdrożenia będzie optymalna dla konkretnego obciążenia; która zapewni największe korzyści, nie tylko wydajnościowe czy ekonomiczne, ale także skróci czas dostarczenia produktu czy usługi na rynek przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Ostatecznie wszystko sprowadza się bowiem do doświadczenia – szybkości, dostępności, elastyczności, zwinności, skalowalności – a nie fizycznej lokalizacji zasobów.

CIO Trendbook, jako podsumowanie rozmów prowadzonych przez ekspertów i praktyków, zredagowane, przejrzane i autoryzowane przez uczestników projektu, jest ona szczególnie cenna w kontekście ostatnich miesięcy i wyzwań związanych z ograniczeniami w poruszaniu się, dostępie do fizycznych obiektów oraz ogromnej, dynamicznej zmienności obciążenia infrastruktury IT.

To wyjątkowa porcja wiedzy, zawierająca ważny sygnał i przekaz do całego środowiska top menedżerów odpowiedzialnych za cyfrową transformację. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakiej mocy potrzebuje cyfryzująca się firma pobierz CIO Trendbook https://www.computerworld.pl/news/Jakiej-mocy-potrzebuje-cyfryzujaca-sie-firma,422988.html